CD Sương Khói Rừng Khuya – Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu

Các ca khúc trong CD:

Sương khói rừng khuya
Sáng tác: Viễn Châu. Nghệ sĩ: Út Trà Ôn – Ngọc Giàu

Thương về miền Trung
Nhạc: Châu Kỳ – Viễn Châu. Nghệ sĩ: Út Bạch Lan

Thâm ân từ mẫu
Sáng tác: Kiên Giang. Nghệ sĩ: Ngọc Giàu

Về đi em
Sáng tác: Hoàng Khâm. Nghệ sĩ: Út Trà Ôn – Út Bạch Lan

Ghen ngầm
Sáng tác: Kiên Giang. Nghệ sĩ: Ngọc Giàu

Mồ em Phượng
Sáng tác: Viễn Châu. Nghệ sĩ: Út Trà Ôn

Chiếc lá giữa dòng
Sáng tác: Thu An. Nghệ sĩ: Út Bạch Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *