Chức năng – Nhiệm vụ

0
7

Chức năng:

 • Biểu diễn nghệ thuật Cải lương.
 • Bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Cải lương.

Nhiệm vụ:

 • Dàn dựng các vở diễn, tiết mục cải lương.
 • Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải lương.
 • Sưu tầm, phục hồi, chỉnh lý, nâng cao các vở diễn, trích đoạn, vai diễn mẫu mực.
 • Thử nghiệm những sáng tạo nghệ thuật mới.
 • Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn nhằm bảo tồn, phát triển nghệ thuật Cải lương.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên Nhà hát.
 • Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.
 • Hợp tác, giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Cải lương với quốc tế.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu khác phù hợp

Sơ đồ tổ chức:

 

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here