Chung sức diệt thù

0
1

Đây là vở diễn của tác giả Thanh Nha. Về một đề tài độc đáo…

Nội dung : Con đường gian nan của một binh lính Hòa Hảo, gốc nông dân Nam Bộ, do sự lừa phỉnh của giặc đã chống lại nhân dân, sau đó, từ sự thật chính nghĩa mà anh chứng kiến, thể nghiệm trong những bước gian nan của cuộc đời mình, đã quay về với nhân dân, tham ggia kháng chiến chung sức diệt thù. Cốt truyện hấp dẫn với nhiều tình tiết có khả năng phát huy sở trường của Cải lương và bài ca cải lương. Một trong những vở cải lương đầu tiên được viết sau khi có chủ trương sử dụng lại loại hình nghệ thuật này.

(Theo Tạp chí Sân khấu)

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here