Dấu chân người trước

0
4

 

Đây là vở diễn đề tài cách mạng về người chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật tuyên truyền giác ngộ quần chúng…

Tác giả : Thùy Linh – Hoàng Đức Anh
Nội dung : Vở diễn xây dựng hình tượng người mẹ Việt Nam kiên cường, biết hi sinh tình mẹ con để phục vụ sự nghiệp lớn của dân tộc. Tiếp tục mô típ tử biệt sinh ly của Cải lương, nhưng là tử biệt sinh ly mang nội dung của thời đại cách mạng, có nhiều chất bi thương nhưng không bi lụy.

                                                                                                 (Theo Tạp chí Sân khấu)

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here