Đề xuất lạ: Hợp nhất Chèo, Múa Rối, Cải Lương – 3 trong 1

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa có Tờ trình gửi UBND thành phố đề nghị phê duyệt Đề án hợp nhất 3 đoàn: Đoàn chèo, Đoàn nghệ thuật Múa rối và Đoàn Cải lương thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

cai-luong

Sân khấu Cải lương

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết: việc các đoàn nghệ thuật truyền thống của thành phố hoạt động độc lập như hiện tại khiến cho việc đầu tư nguồn lực tài chính và nhân lực sẽ bị dàn trải, thiếu sự tập trung và thiếu nguồn lực, khó đáp ứng được những chủ trương, định hướng phát triển theo yêu cầu.

Việc hợp nhất sẽ góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách đặt ra trong thời kỳ mới về giữ gìn và phát huy giá trị những loại hình nghệ thuật truyền thống, kết hợp giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng.

Đồng thời cũng giải quyết vấn đề thiếu đội ngũ viên chức có chất lượng cao, cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu, không gian tổ chức các buổi biểu diễn của 3 đoàn nghệ thuật.

Theo đề xuất, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo, Múa rối (rối cạn và rối nước), Cải lương trong và ngoài thành phố; sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Chèo, Múa rối, Cải lương truyền thống trong và ngoài thành phố.

Việc hợp nhất này nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu.

Thảo luận cho bài: "Đề xuất lạ: Hợp nhất Chèo, Múa Rối, Cải Lương – 3 trong 1"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2023 © Website tổng hợp tin tức, bài hát cải lương MP3, Video cải lương để quý độc giả có thể nghe nhạc và xem video trực tuyến. Nguồn nhạc được sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên Internet. Mọi vấn đề bản quyền xin vui lòng liên hệ Email cailuongxua@ gmail.com

Địa chỉ: 254 Minh Khai - Hà Nội.
Điện thoại: - E-mail: cailuongxua@gmail.com