LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 4/2009

0
1

Nhà hát Cải lương Việt Nam xin trân trọng thông báo lịch biểu diễn tháng 4/2009 cụ thể như sau :

Thời gian Chương trình Địa Điểm

2/4/2009 Kêu cứu Lã Côi, Yên Viên

3/4/2009 Dấu ấn giao thời
Chương trình SK tổng hợp
Cung phi Điểm Bích Ái Mộ, Yên Viên
Trịnh Xá, Bắc Ninh
Mẫn Xá, Bắc Ninh

4/4/2009 Chương trình SK tổng hợp
Kêu cứu
Cung phi Điểm Bích Thanh Am, Long Biên
Tân Hội, Cổ Loa
Trịnh Xá, Bắc Ninh

5/4/2009 Con côi họ Triệu
Chương trình SK tổng hợp
Cung phi Điểm Bích +
Chương trình SK tổng hợp Trịnh Xá, Bắc Ninh
Cung Thiếu nhi
Song Phượng, Hoài Đức

6/4/2009 Chương trình SK tổng hợp
Chương trình SK tổng hợp Tầm Xá, Đông Anh
Mẫn Xá, Bắc Ninh
9/4/2009 Bến nước Ngũ Bồ
Dấu ấn giao thời Đình Bảng, Bắc Ninh
Ô Cách, Long Biên

10/4/2009 Con côi họ Triệu
Bến nước Ngũ Bồ Đình Bảng, Bắc Ninh
Việt Trì, Phú Thọ

16/4/2009 Cung phi Điểm Bích Lệ Mật, Long Biên

17/4/2009 Dấu ấn giao thời Lệ Mật, Long Biên

18/4/2009 Chương trình SK tổng hợp
Cung phi Điểm Bích Cung Thiếu Nhi
Đồng Mô

19/4/2009 Chương trình SK tổng hợp Cung Thiếu Nhi

29/4/2009 Dấu ấn giao thời Thái Nguyên

 

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here