Lịch biểu diễn tháng 5/2009

0
0

Nhà hát Cải lương Việt Nam trân trọng thông báo lịch biểu diễn tháng 5/2009

Thời gian Chương trình Địa điểm

1/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp

Chương trình sân khấu tổng hợp
Cung phi Điểm Bích An Tiến, Mỹ Đức
Ba Vì, Hà Nội
Sặt, Hải Dương

2/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp
Bến nước Ngũ Bồ An Tiến, Mỹ Đức
Phù Đổng, Gia Lâm

3/5/2009 Dấu ấn giao thời
Cung phi Điểm Bích Phù Khê Thượng
Phù Đổng, Gia Lâm

4/5/2009 Con côi họ Triệu Phù Khê Thượng
7/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp
Chương trình sân khấu tổng hợp Đông Anh, Hà Nội
Ngoại thành Hà Nội

8/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp
Chương trình sân khấu tổng hợp Đông Anh, Hà Nội
Tiền sảnh Cung Hữu Nghị

9/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp
Chương trình sân khấu tổng hợp Đông Anh, Hà Nội
Cung Thiếu Nhi

10/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp
Chương trình sân khấu tổng hợp Đông Anh, Hà Nội
Cung Thiếu Nhi

19/5/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp Ngoại thành Hà Nội

23/5/2009 Thời con gái đã xa Sơn La

24/5/2009 Thời con gái đã xa Mộc Châu

Chương trình biểu diễn sẽ tiếp tục được bổ sung.

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here