Máu thắm đồng Nọc Nạn

0
10

Tác giả Phạm Ngọc Truyền đã viết vở này với tâm trạng đầy xúc cảm trước hiện thực nhức nhối của đất nước…

Đơn vị biểu diễn : Đoàn Cải lương Nam Bộ

Giải thưởng : Giải Nhất tại Đại hội Văn công toàn quốc năm 1958

Nội dung : Vở diễn nói về cuộc sống của những người nông dân vùng Nọc Nạn (Nam Bộ) dưới ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến kết hợp với thực dân xâm lược. Vở xây dựng nhiều hình tượng người nông dân Nam Bộ thật thà, chất phác, nhưng quật khởi trong một cuộc bạo động đẫm máu.

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here