Nợ nước tình nhà

0
0

Vở diễn của tác giả Ngọc Cung, viết trước khi có chủ trương phục hồi vốn cổ dân tộc và trong tình hình Cải lương bị lên án, thậm chí bị cấm theo Nghị quyết Hội nghị tranh luận sân khấu Việt Bắc 1950.

Nội dung : Vở diễn nói về cuộc đấu tranh của những người yêu nước chống giặc Pháp xâm lược và chống chính sách đầu hàng của triều đình Huế, cụ thể là thỏa hiệp dâng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Cùng với một số vở cải lương khác ra đời vào thời kì này, các nghệ sĩ Nam Bộ đã đi tiên phong trong việc đưa Cải lương vào đời sống kháng chiến, chứng tỏ tác dụng của loại hình này ở thời đại ta.
(Theo Tạp chí Sân khấu)

GỬI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here